igne · natura · renovatur · integra

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
naktis mostos no ta, ka nereali stipri sakozu zobus. nu luk, sodien ta sap zoklis, ka edu savu brokastu maizi ka tada ome, labi, ka bija miksta maize. virietis to visu vel romantiskas nespeja pateikt: "Baby, du brauchst eine Schiene". mos pirmdien osteopats kaut ko vairak vares lidzet. vakar pasutiju zales alergijas terapijai. 412eur par 43ml taas suslas. prasiju, cik tad ilgam laikam pietiek, bet vina isti nemaceja teikt, atkarigs, kadas devas arsts liks lietot. bet neizklausijas, ka ilgam. terapija esot ap 3 gadiem. sukas kakji. un alergologa prakse ir pazaudejusi musu kakju spalvas. gribeja tacu testet, ka es pret katru no kakiem reageju. pfff
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On April 13th, 2018, 02:27 pm, [info]juuuda commented:
tā schiene tikai sargās zobus no nodiluma, kodienu diemžēl neietekmē. man no rītiem grūti atvērt muti, lai iebīdītu putras karoti.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry