slikts sapnis - bubuļvārdi: SJW [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

bubuļvārdi: SJW [Jan. 13th, 2020|06:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Anita

viens labums no 'bubuļvārdiem' vai 'šņācamvārdiem' ir tas, ka nopietnas atsauces, piemēram, uz SJW kā cilvēku kopu atklāj piederību norakstāmi iespaidojamam pasaules skatījumam

SJW ir karikatūra ar saujiņu nesamērīgi plaši tiražētu piemēru, kas tiek pasniegti kā visas progresīvās politikas pārstāvji, lai gan, ciešāk ielūkojoties, tie ir margināli vai izķēmoti. SJW jēdziens būtībā neparādās uz skaidrotspējas, prognozētspējas vai nošķirtspējas asīm, kurās var mērīt jēdzienu lietderību pasaules izziņā. uzstājot, lai es-jē-vē definīcija tiktu paskaidrota, tā vai citādi tā reducēsies uz mēmiem, tikai izstieptāk, vairāk aplinkus vai caur mežģīnēm

bubuļ- vai šņācam-vārdi pilda līdzīgu ventiļa lomu kā 'lozungošana' tās vērtējošajā izpratnē: tās ir dusmīgas pusdomas bez dziļāka seguma, bet nošņākt ir iespējams arī saturīgu vārdu. piemēram, 'nacīguma' jēdziens reizēm tiek lietots kā pagadās, bet caurmērā pārmetums nacīguma nozīmes ārdīšanā ir ļaunticīga projicēšana "nē, tu" tradīcijā: "visi, kas man nepatīk, ir nacisti" frāze ir sagrozījums, kas trāpīgāk attiecas uz pašiem tās paudējiem

piemēram, manā lietojumā nacīgums ir autoritārā enerģija ar pēctecību vēsturiskā nacisma mitoloģijā: tieša vai pastarpināta atsaukšanās uz 'kultūrboļševismu', 'Cionas gudro protokoliem', 'zinātnisko rasismu', utt.

SJW jēdziena seguma trūkums arī nozīmē, ka tā pārstāvētā 'kultūra' nav paliekoša, un tā lietotāji mūsdienās ir vairākus ciklus atpalikuši no modes. citi piemēri šņācamvārdu mēslainē ir NPC, TDS, kukšķi, sojboji, utt.

mazliet amizants atvasinājums ir SQW jeb 'status quo cīnītājs': cīnītājs par pastāvošās iekārtas netaisnībām
Linkdot krepsi

Comments:
From:[info]slikts
Date:January 13th, 2020 - 06:28 pm
(Link)
nevaru būt SJW, jo nav zilu matu
From:(Anonymous)
Date:January 13th, 2020 - 07:06 pm
(Link)
Cik baltiem diegiem šūta ir "pastarpinātā atsaukšanās" uz bubuli X?
From:[info]slikts
Date:January 13th, 2020 - 07:39 pm
(Link)
atkarīgs no tā, cik godprātīgi skatās. bez godaprāta valoda ir vairāk tikai trokšņi (kā šņākšana)
From:(Anonymous)
Date:January 14th, 2020 - 01:41 am
(Link)
tava negodprātība nacīguma ielasīšanā nevietās un dārziņa kopšanā arī skaitās?
From:[info]slikts
Date:January 14th, 2020 - 12:02 pm
(Link)
īsti nevaru palīdzēt, ja neprot lasīt
From:(Anonymous)
Date:January 16th, 2020 - 01:01 am
(Link)
iemāci lasīt - es atkal un atkal labticīgi lasu tavus tekstus un nesaprotu atsauces uz "nacīguma smaku cibā", šī suņu svilpe nestrādā. ir apzīmētājs, kaut kāds stulbos medijos un viltus lietpratējos plaši nevietā mētāts Sliktumu signlizējošs vārds, bet tas nelīmējas kopā ar fenomeniem vai personāžiem, kuriem to vēlies piesiet.
From:[info]slikts
Date:January 16th, 2020 - 02:12 am
(Link)
nacīguma pazīmes ir parakstīšanās uz NSDAP izcelsmes sazv. teorijām par kultūrmarksismu (kultūrboļševismu) un balto genocīdu; rasu naids, antisemītisms, fiksācija uz rasu tīrību; atbalsts eigēnikai, etniskai tīrīšanai; nacistu atribūtikas, naida simbolu lietošana (t.sk. "ironiska"); atsauces uz neonacistu avotiem (Stormfront, u.tml.)

vispārēji ar nacīgumu saskan autoritārisms, minoritāšu tiesību noliegums, vardarbīgi izteikumi, naida/alt-right leksikas un kodētas valodas lietojums

par nožēlu, daudzi atķeksē daļu no pazīmēm, bet atsevišķs tēls atķeksē vairāk vai mazāk visu un ir arī vienīgais, ko es tieši tā būtu saucis; pārējiem ir upura komplekss

From:(Anonymous)
Date:January 13th, 2020 - 11:24 pm
(Link)
nepareizrunu lietot ir slikti izņemot tad kad mēs to lietojam
From:[info]slikts
Date:January 13th, 2020 - 11:54 pm
(Link)
trakulīga doma, bet saturam un kontekstam ir nozīme
[User Picture]
From:[info]snark
Date:January 14th, 2020 - 01:15 pm
(Link)
Paldies par SQW. Patīkami kaut ko jaunu uzzināt.