slikts sapnis - [entries|archive|friends|userinfo]
slikts

[ website | untu.ms ]
[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 30th, 2012|04:24 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
saņēmu atbildi par LU tiesvedību ar Kūli no LU Studentu servisa:

Sveicināti, Reini!

Puses ir panākušas izlīgumu strīdā par profesora Riharda Kūļa darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar Latvijas Universitāti. Rihards Kūlis ir atzinis, ka, veicot Imanuela Kanta darba „Praktiskā prāta kritika” tulkojumu, viņš līdzās citiem avotiem izmantojis arī A. Rolava I. Kanta „Praktiskā prāta kritikas” 20. gs. piecdesmitajos gados veiktā tulkojuma manuskriptu.

Rihards Kūlis ir apņēmies divu mēnešu laikā sagatavot publicēšanai savu skaidrojumu par Imanuela Kanta darba „Praktiskā prāta kritika” tulkojuma veikšanas un publicēšanas faktiskajiem un vēsturiskajiem apstākļiem, skaidrojumam pievienojot tulkojumā izmantotās literatūras sarakstu.

Rihards Kūlis apņemas ievērot Latvijas Universitātes Akadēmiskās ētikas kodeksa normas un ar savu darbu veicināt akadēmisko godīgumu gan Latvijas Universitātē, gan ārpus tās.

Cieņā,
Kitija Balcare
Latvijas Universitātes Sabiedrisko attiecību departaments

mazliet interesanti ir tas, ka LETA ziņa par izlīgumu rada tādu iespaidu it kā Kūlis būtu attaisnots
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]thel
Date:May 30th, 2012 - 04:41 pm
(Link)
Interesanta vēstule! Taču izlīgums, cik noprotu, paredz, ka Kūlis sev nedaudz pakaisīs pelnus uz galvas (Jā, izmantoju Rolavu! Taču tas ir mans pienākums kā Kanta lielākajam speciālistam Latvijā zināt visu, kas šeit par to ir sadarīts. Diemžēl Rolavs nav filozofs un tāpēc nesaprata, ko pats tulko. Ergo izmantoju, bet tulkoju. Tāpēc savu vainu pilnībā neatzīstu. QED), bet viņu no darba neatlaidīs. Žēl.
From:[info]slikts
Date:May 30th, 2012 - 04:47 pm
(Link)
tas ir pats par sevi, ka Kūlis nelaidīs garām izdevību vismaz dot mājienus par sorosītu sazvērestību pret dižlatviešiem