---
 
31st-Jan-2008 09:18 pm
---

šauras ir tās kalnu takas

kuras mūsu solī krīt

divi nevar vienu ceļu

pēdu pēdā iemīdītvai būs jācērt jaunas kāpnes

vai tās nāks, kā atnāk rīts

tā kā upe un kā smiekli

kopā augšup iesvētītkāds ir ceļš, ko zvaigznes saka

kāds ir tas, ko tava sirds

un tas viens, ko Viņš ir lēmis

vienīgais, kas neizirstsolis solī, doma domā

uz to sauli, kas vēl dzimst

un kad es tur aizcīnīšu

vai mēs nebūsim jau cits?reiz pat likās, nekā nava

tikai karstums sažņaudzīts

kuru iesēt lāpas matos

un tad redzēt, kā tā spīdka varbūt viss tikai māņi

ka es nezinu, kas īsts

un kad uzlīs baltā gaisma

visas sāpes atrisīsdod man savu roku drošu

blakus soļi, tuvu plecs

visi ceļi ved uz smaili

mūžīgs ceļš, bez laika vecs
Comments 
1st-Feb-2008 02:39 am
Skaisti.
This page was loaded May 26th 2019, 6:05 pm GMT.