---
February 4th, 2008 
10:40 pm
man ir grūti
un kādu laiku vēl būs
bet tas, kas šķīra
pamodināja mūs
varbūt tie asni
kuri vēl snauda
varbūt tiem tagad
būs jauna jauda
un, kad tie ziedēs
es slavēšu tevi
ka tu man toreiz
brīvību devi
This page was loaded Mar 23rd 2019, 8:23 am GMT.