Pegijas · Lī · interjers

Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
manuprāt skaists augstās publicistikas piemērs: "ļaunums ir cilvēces bērnības trauma".
(Vienā frāzē – nav jāpaskaidro, vai ne – evolucionārā bioloģija, psihoanalīze nevis kā revolūcija, bet kā tradīcijas kopsavilkums, vienmēr aktuālā politika, utt.)
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry

* * *
[User Picture]
On 2. Decembris 2019, 21:19, [info]kants commented:
tip iedzimtais grēks ar nobīdi uz bērnību
[User Picture]
On 3. Decembris 2019, 11:21, [info]simamura replied:
tipa viss instinktīvais mūsos ir asiņainā mezozoja mantojums.
* * *

Previous Entry · Leave a Comment · Add to Memories · Tell A Friend · Next Entry