sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 9th, 2034|02:40 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Biocentrisms ir budisma pretstats. Dažādi filosofi ir lauzījuši galvas par to, kas mums ir jādara ar šo realitāti un faktu, ka mēs eksistējam. Budisms būtu: Nekam nav jēgas, jābeidz eksistēt, "jāizdziest". Sātanisms būtu kā: Dzīves jēga ir personīgā bauda un tā ir jāsasniedz kaut vai kāpjot pāri citiem. Kristietība būtu kā: Nekam nav jēgas, bet mēs ticam, ka kāds mūs aizvedīs uz jēgu pēc nāves (tāpat arī harē krišna, islāms, jūdaisms).
Bet vot biocentrisms būtu: Dzīves jēga ir prieks būt dzīvam un izbaudīt šo realitāti harmoniski ar citām dzīvajām būtnēm.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]khosmos
Date:February 10th, 2019 - 01:51 am
(Link)
Uzdračīji uz mana diplomdarba, labāk palika? Kosmoss neskatās?