sickboy - [entries|archive|friends|userinfo]
sickboy

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Feb. 9th, 2034|01:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Dzīve 3d ir kā šūpošanās šūpolēs. Jaunās dvēseles iet uz ekstrīmu, šūpojoties pa divējādisma pretstatiem, vecās dvēseles arvien vairāk pietuvojas līdzsvaram un viduspunktam līdz, esot pilnīgā viduspunktā, notiek ascension (kļūšana par dievcilvēku). Dzīve ir nepārtraukta līdzsvara meklēšana, lai kāda arī būtu dzīves mācība. Vecas dvēseles ir līdzsvarotas savā iņ/jaņ spēlē. Mani pēdējie šūpoles pretstati ir pasaules noliegums un biocentrisms. Tās abas ir brīnišķīgas lietas! Nekam nav jēga un visam ir jēga.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]khosmos
Date:February 10th, 2019 - 02:03 am
(Link)
Hehe, ņihuja, 2D tīri matemātiski ir šūpoles, jo pastāv TAISNE. Pluss vai mīnuss vienā vai otrā virzienā.