honeybee ([info]honeybee) wrote on April 26th, 2018 at 11:46 am
Bāc, šis ir labs. Nākamais līmenis: "Labdien, sazinājos ar Nigērijas princi, kam vajag pārskaitīt nedaudz naudas, bet sakari pārtrūka - varbūt tas esat Jūs?"
 
( Read comments )
Post a comment in response:
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: