runcis [entries|archive|friends|userinfo]
runcis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Portal Latest Tags ]
[||| Make your bed ]

[17. Okt 2019|17:18]
Feeling good about yourself helps with everything.
Linkir doma

[16. Okt 2019|18:49]
... tālāk ... )
Link13 raksta|ir doma

[13. Okt 2019|18:30]
.

... tālāk ... )
Link11 raksta|ir doma

[11. Okt 2019|10:00]
.cikli

... tālāk ... )
Link7 raksta|ir doma

[1. Okt 2019|18:21]
... tālāk ... )
Linkir doma

[20. Sep 2019|14:27]
.vērtības

... tālāk ... )
Linkir doma

[20. Sep 2019|11:31]
.lai Tev superīga diena!!

... tālāk ... )
Link2 raksta|ir doma

[18. Sep 2019|09:22]
Tā kā šorīt uz darbu devos nevis ar kājām, bet ar auto, tad pie +6 grādiem kaut kā savajadzējās slēgt dibensildi. Jo džemperīti es, protams, vēl joprojām neesmu uzvilcis.
Linkir doma

[18. Sep 2019|08:16]
.plants

... tālāk ... )
Linkir doma

[17. Sep 2019|11:28]
.ziņas

... tālāk ... )
Linkir doma

[17. Sep 2019|07:45]
.vergs

... tālāk ... )
Linkir doma

[13. Sep 2019|15:12]
[Tags|]

You jump when you can afford to drown.
Link2 raksta|ir doma

[12. Sep 2019|05:30]
[Tags|]

... tālāk ... )
Linkir doma

[4. Sep 2019|19:30]
.papīrtārps

... tālāk ... )
Link1 raksta|ir doma

[3. Sep 2019|09:49]
.eksperiments

... tālāk ... )
Linkir doma

[27. Aug 2019|15:12]
[Tags|]

.himmelherz

Die alte Welt jeder Ton jedes Wort
schien so wichtig für einen besseren Ort
Jeder Traum jedes Ziel im Sturm erreicht
war mein Himmel die Vergangenheit?

... tālāk ... )
Linkir doma

[22. Aug 2019|13:51]
.quote

... tālāk ... )
Linkir doma

[16. Aug 2019|16:51]
.synology

... tālāk ... )
Link2 raksta|ir doma

[14. Aug 2019|09:32]
Tu brauc un jau jūti, ka ātrumkārbā kaut kādā brīdī būs krīze, jo sajūgs nedarbojas kā vajag. Un, vai tad tu saki sajūgam - vajag strādāt labāk?
... tālāk ... )
Link2 raksta|ir doma

[12. Aug 2019|21:24]
... tālāk ... )
Link7 raksta|ir doma

navigation
[ viewing | most recent entries ]
[ go | earlier ]