teksta redaktors - [entries|archive|friends|userinfo]
teksta redaktors

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Links
[Links:| Rakstīt Pārrakstīt Ienākt sevī ]

[Jun. 12th, 2009|05:21 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
LETA. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) izskata iespēju veikt ārkārtas pasākumu - izskatīt iespēju atjaunot obligāto militāro dienestu
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]bozena
Date:June 12th, 2009 - 05:58 pm
(Link)
Jā! Un jauiesauktie paši apmaksā savu uzturēšanos kazarm... dienesta viesnīcās, kā arī uzturu un darba apģērbu!
From:[info]alison
Date:June 13th, 2009 - 09:44 am
(Link)
wtf?