(no subject)

« previous entry | next entry »
Jul. 12th, 2019 | 10:20 pm

Kā sēklu pilna tūjai nelabvēlīgos augšanas apstākļos, katru vakaru pēc briesmu pilnas dienas neprātīgi gribas mīlēties.

Acīm ir pavisam cita saruna.

Link | + | Add to Memories


Comments {3}

puika_vecis

(no subject)

from: [info]puika_vecis
date: Jul. 13th, 2019 - 01:13 am
Link

Ļoti mīļi!

Reply


tagad

(no subject)

from: [info]tagad
date: Sep. 24th, 2019 - 09:24 am
Link

źèl, ka vairs neraksti

Reply | Thread


(no subject)

from: [info]pirmslietus
date: Sep. 24th, 2019 - 09:38 am
Link

Rakstu, bet nepierakstu. nedaudz, mēreni

Reply | Parent