Thursday, September 19, 2019

5:11PM

it’s time to learn all about Philip Kramer )

(comment on this)

Wednesday, September 18, 2019

6:33PM

lai arī caurmērā piekrītu premisai, ka neviens nav atbildīgs par tavu laimi un nav neviena pienākums tevi padarīt laimīgu, man šķiet, ka nav viss tik kategoriski, piemēram, to nevar attiecināt uz bērniem, manuprāt, kā arī, pat tad, ja runa ir par pieaugušajiem, arī tad tur ir kāda pelēkā zona.

(2 comments | comment on this)

8:00AM - sirreālisma arhitektūra+ )

(comment on this)