krēpjlācis - [entries|archive|friends|userinfo]
krēpjlācis

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 11th, 2012|12:05 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
jau šodien, trešdienā, 11. aprīlī, radio nabā koncīti sniegs grupiņa "Brutal Christ", raidījumā Absolūtais minors, kas ies no 23:00 līdz 24:00 (varbūt ilgāk, nez)
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]qgmr101
Date:April 11th, 2012 - 12:19 am
(Link)
kruta!
[User Picture]
From:[info]nistagms
Date:April 12th, 2012 - 02:48 pm
(Link)
kā patika?