Feb. 27th, 2023 @ 03:44 pm (no subject)
Labi, ka vēl tikai piecpadsmit minūtes un tad varēšu doties mājās. Gāžos no kājām gandrīz. Uzlikšu modinātāju un nogulēšu kādu stundu. Vairāk gan ne, gribu atgūt normālu miega režīmu.
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]kochka
Date: February 27th, 2023 - 07:53 pm
(Permanent Link)
Ļoti pazīstami par to gulēšanu/negulēšanu. "It will be interesting if dreams happen tonight".

https://youtu.be/dgA_DlR8WsM