Aug. 5th, 2022 @ 09:27 am (no subject)
About this Entry
(no subject)
Biodanza? Bolivudas dejas? Kustību terapija (tā, kas mākslas terapija)? un vēl jau visādas strukturētas apmācības dejas, ne visās vajag pāri

izpēti vai caur veseligsridzinieks.lv šobrīd nevar tikt ko pamēģināt, bet viņiem ir arī brivdabas vingrošana, t.sk. joga un ciguns
Nacionālā bibliotēka arī ik pa laikam ko sarīko

/man arī tagad ļoti sagribējās džezu, vīnu un padejot/
[info]neraate replied to
on August 5th, 2022 at 11:02 am
From:
( )Anonymous- this user has disabled anonymous posting.
Username:
Password:
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message:

Notice! This user has turned on the option that logs your IP address when posting.