Apr. 11th, 2022 @ 09:59 am (no subject)
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]sarkans0987
Date: April 11th, 2022 - 01:45 pm
(Permanent Link)
Ir jau arī labo vēl. Tik daudzi ada, šuj, pako sūtījumus, atver durvis, ziedo, brauc un ved, un dara, cik vien spēj.. ir jau vēl arī labi cilvēki...