Mar. 10th, 2022 @ 07:41 am (no subject)
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]neraate
Date: March 10th, 2022 - 10:43 am
(Permanent Link)
es cenšos dažas reizes dienā lasīt normālus avotus un viss. cenšos par tikai divreiz dienā. mani salauza vienā dienā vispirms FB ziņa, ka kā suni nošāva beibi, kas frontes tuvumā esošai patversmei veda suņu barību. piegāja pie mašīnas un nošāva un pēc tam laikam tajā pašā dienā bija video kā viena sieviete savus zirgus izveda no staļļa un palaida mežā, jo tur lielākas izredzes izdzīvot, jo mežuz nebombī