Mar. 9th, 2022 @ 03:47 pm (no subject)
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]dombrava
Date: March 9th, 2022 - 11:57 pm
(Permanent Link)
Njā, tev ļoti spilgti sapņi.

Man sapņi par karu rādījušies jau kopš bērnības. Pēdējā laikā vairs nerādās. Ja būtu māņticīga, uzskatītu to par sliktu zīmi.