Jul. 12th, 2019 @ 03:40 pm (no subject)
Tūlīt došos atvaļinājumā. Tā jau esmu 40 minūtes par ilgu aizsēdējusies, bet lai jau. :)
About this Entry
[User Picture Icon]
From:[info]runcis
Date: July 15th, 2019 - 02:25 pm
(Permanent Link)
Lai Tev laba atpūta!