mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 10th, 2015|03:16 am

porkus
"uztaisīju kimči" - tipa "iesāki"? tā fermentēšanās velkās vismaz vienu/divas nedēļas
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: