mazaa_mija - Reportāža no pļaviņas [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Reportāža no pļaviņas [Jun. 21st, 2015|09:39 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Viss beach ir mans! Neviena cilvēka un neviena mākoņa, visu ceļu gāza lietus, bet es zināju, ka šeit nelīst, pa ceļam vēl iebraucu Cīravas dzienavās, kur priekšā viss Rīgas zieds, knapi izmuku, lai neisūc un paskatoties debesīs ir kā ar nazi nogriezti mākoņi. viss

Posted via Journaler.
linkpost comment