mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Reportāža no pļaviņas Jun. 21st, 2015|09:39 pm

mazaa_mija
Viss beach ir mans! Neviena cilvēka un neviena mākoņa, visu ceļu gāza lietus, bet es zināju, ka šeit nelīst, pa ceļam vēl iebraucu Cīravas dzienavās, kur priekšā viss Rīgas zieds, knapi izmuku, lai neisūc un paskatoties debesīs ir kā ar nazi nogriezti mākoņi. viss

Posted via Journaler.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: