mazaa_mija - June 14th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 14th, 2015

[Jun. 14th, 2015|01:41 am]
šodien ilgi saņēmāmies, lai izietu apskatīt vietējos bārus, izgājām no mājas ap pusnakti, pirmo cilvēku nākam pretī sastapām saulesbrillēs, pēc tam uzreiz sapratu kāpēc, jo tas pālis ko tu redzi gaišā dienas laikā tādā koncentrācijā kaut kā neierakstās smadzenēs, aizgājām uz lokālo disco, kur muzons bija vēl sliktāks kā linča klubā, pēc tam pārvācāmies uz kaut kādu penžu bāru, kur džam session jau bija beidzies un panesās vietējais karaoke tikai bez telvizora, iedzērām simbolisku kokčiku pa 10 euro, nosalām un nācām mājās ieritināties midziņā
linkpost comment

[Jun. 14th, 2015|03:18 pm]
nupat nobukoju hoteli Vica Altā
link2 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 14th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]