mazaa_mija - June 15th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 15th, 2015

[Jun. 15th, 2015|02:42 am]
šodien vakarā vietējā kempinga šefs un īpašnieks mūs uzaicināja uz copi, pats šogad izbrauca copēt pirmo reizi, tā kā visi kuterīši bija atdoti tūristiem braucām ar motoreni, viņš mūs 3 zaķus ietērpa ārkārtīgi skaitos aizsargtērpos, kuros nevar nosalt un noslīkt un tad veda rādīt pa visām salām kur putni ligzdo, bet nosaukumu es nezinu, jo viņš pat angliski to nezināja, tādi ārkārtīgi skaisti, melni, eleganti putni, tad piebraucām pie vecās bākas, kur uzskrējām virsū roņiem, kas kā izrādījās bija aizbaidējuši visas zivis, izlēmām braukt atpakaļ, iebraucām mazā līcītī, kas pag. gs 20-30 gados ir bijusi kā zivju fabrika, kur visi zvejnieki veda zivis uz pārstrādi vasaras sezonā, tad viet/vies strādnieki tās žāvēja un rudenī veda uz iekšzemi, ziemā tur ir baigi skarbi tai klints galā, līdz vēl nesenam tur dzīvoja bākas sargs, kam kontakts ar ārpasauli it sevišķi ziemā bija nogriezts pilnībā, un paiku viņam varēja pievest tikai zināmās stundās ievērojot paisumus bēgumus, un taj līcītī mēs beidzot uzgājām zivis, bet baigi dziļi kādus 80 m, un džeks nebija pārbaudījis makšķeres, un nolēmām pameklēt kaut kur mazliet seklākā vietā – kur arī es momentā, kā iemetu izvilku kā to sauc latviski nezinu siel ( bet ne to kas valis), un tad vēl 2 mazas mencas, vakariņām sanāca, un tā kā vajadzēja vēl paspēt uz midnight sun, tad laidām krastā, rīt brauksim atkal, bet Berndts vēl iebrauca ielikt sladzus king crab, kas būs izklaide rītdienai.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | June 15th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]