mazaa_mija - June 13th, 2015 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

June 13th, 2015

42 [Jun. 13th, 2015|03:34 am]
vakar atbraucu no cēsīm, tur kā kantiņš norādīja mēs profesionāli bohēmējām, man vajadzēja vismaz 3 stundas pablenzt pēc tam sienā, kaut urdīja doma ka vajag pārslēgties ziemas režīmā, diezko nesanāca. no rīta negribējās kāpt ārā no gultas, saņēmos un izkāpu pārkrāmēju koferi, sametu iekšā visus ziemas džemperus un čiekurus, lidostā mēgināju nopirkt brutu, jo vienīgā izeja bija iedzert dz.d brutu uzreiz (tik ļoti sūdīga izvēle, par sūdīgu cenu), nekas nesanāca, nācās gaidīt ļotenē, par vēl lielāku cenu, un tad tā paranoiskā piekabinātā metenīte, kas žņaudza manu roku aukstos sviedros, izbesīja jau mani rīgas lidostā. bet nekas. altā uzstellējām goPro uz mašīnas un maucām, līdz viņa atkal sāka kliegt par spiedienu galvā, piebremzējām, bet gribējās iedzert to sūdīgo dārgo brutu un kandžu, 15 min pirms pusnakts izdevās, pēc tam meitenes nevarēju atraut no kandžas, bet mēs turpināsim, ārā ir gaiš kā dienā, man vajadzētu iet gulēt, tik jāatrod tas acu uzbāzenis un jāskatās vai nesākas klaustrafofobija aiz polārā loka jūrā
link3 comments|post comment

navigation
[ viewing | June 13th, 2015 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]