mazaa_mija - November 25th, 2010 [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

November 25th, 2010

[Nov. 25th, 2010|07:24 pm]
šodien man pa priekšu brauca zaķis tik smukos zābakos, ka es jau biju gatava mest kaunu pie malas un krustojumā prasīt, kur tādus dod! bet viņa pēkšni nogriezās....
linkpost comment

[Nov. 25th, 2010|11:04 pm]
kamēr bakstīju palagu gar gultas malu, kurai neviens normāls palags neder un ir jāizmanto tas, ko biju nopirkusi tirgū, lai izmantotu visādiem citiem mērķiem, man pieleca kāpēc tie palagi ir tik milzīgi, nu labi viens ir aerodroms, kas gulta, bet, lai holandiešiem nekārtos kājas pār gultas malu, ir jāražo bezizmēra palagi, un tad es atcerējos, ka šampanieša vakara pārtijā biju iegājusi arī saimnieku (kas nav holandieši, un arī ne franči, bet abi 2metrīgi) vanasistabā, kur rinda ar spoguli bij tik augstu, ka man bija jāpalecas, lai ieraudzītu savu deguna galu, ko arī uz beigām nedarīju, ja nav tad nav
linkpost comment

navigation
[ viewing | November 25th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]