mazaa_mija - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
mazaa_mija

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Nov. 25th, 2010|07:24 pm

mazaa_mija
šodien man pa priekšu brauca zaķis tik smukos zābakos, ka es jau biju gatava mest kaunu pie malas un krustojumā prasīt, kur tādus dod! bet viņa pēkšni nogriezās....
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: