magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 30th, 2020|03:44 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
..sen nebiju bijusi ekselī. akdiesakdiesakdies.
..cakas, grabuļi un krāsiņas. nu gluži kā draugiem.lv. kāpēc lietas nevar palikt gaumīgas un vienkāršas?
linkpost comment