magnolia - [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 20th, 2020|10:49 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
[Tags|]

LV bio griķus arī idillē atradu. padārgi, bet liekas jēdzīgāk kā pirkt leišu vai sazinkādus.
#ēst labāk un mazāk
linkpost comment