magnolia [entries|archive|friends|userinfo]
magnolia

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Apr. 20th, 2020|10:49 pm]
[Tags|]

LV bio griķus arī idillē atradu. padārgi, bet liekas jēdzīgāk kā pirkt leišu vai sazinkādus.
#ēst labāk un mazāk
linkpost comment

[May. 30th, 2019|10:56 pm]
[Tags|]

ēdiens man patīk vienkāršs. ar maz sastāvdaļām un garšām. palasījos rimi gardēžus,ak jēziņ. protams, ka mērķis ir pārdot vairāk, bet jāpadomā par jēgu. nav jau viss jādara, ko jums saka.
linkpost comment

[May. 30th, 2019|10:21 pm]
[Tags|]

labs ingvera pulveris ar ceptiem sīpoliem, saldo krējumu un dillēm vistas buljonā. garšo pēc gailenēm mazliet. un viena mazburciņa laikam sanāk mērvienība rīsu saujai un vienai porcijai. ja uzmanīgi taisa ēst, sanāk garšīgi.
link1 comment|post comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]