maga - [entries|archive|friends|userinfo]
maga

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 29th, 2012|10:43 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
milzīgs prieks par jauno veto un vāku jo sevišķi!
fotogrāfija, ja viss izdodas, mani dara laimīgu.
LinkLeave a comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]dumshputns
Date:May 30th, 2012 - 02:02 am
(Link)
Tas vāks ir tik skaists, ka vāks. Tiktā noelsties un skatīties!
[User Picture]
From:[info]maga
Date:May 30th, 2012 - 05:50 am
(Link)
paldies mīļš!