(no subject)

« previous entry | next entry »
Jan. 11th, 2011 | 01:28 pm

Dzīvojot ārzemēs esmu pārliecinājies, ka lielākajai daļai ar tautību saistītajiem stereotipiem ir arī reāls pamats.
Tags:

Link | Leave a comment | Add to Memories


Comments {4}

watt

(no subject)

from: [info]watt
date: Jan. 11th, 2011 - 04:28 pm
Link

tā ir stereotipa definīcija

Reply | Thread


Kruts Skuju

(no subject)

from: [info]kruts
date: Jan. 11th, 2011 - 08:00 pm
Link

don't fight it. embrace racism!

Reply | Parent | Thread


watt

(no subject)

from: [info]watt
date: Jan. 16th, 2011 - 10:41 am
Link

paskaidroju nabadziņiem vēlreiz: stereotips ar to arī atšķiras no rasisma, ka ir balstīts uz patiesiem novērojumiem.

rasisms ir balstīts uz nepatiesām premisēm.

Reply | Parent | Thread


Kruts Skuju

(no subject)

from: [info]kruts
date: Jan. 16th, 2011 - 02:00 pm
Link

lingvistikas jautājums.
bet es jau Tev piekrītu!

Reply | Parent