gargantijs - [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 29th, 2020|03:06 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Žils Delēzs ir teicis : "The use of philosophy is to sadden."

Zinu, ka loģikas kļūda, bet mani apbēdina, piemēram, ieiešana Delfi.lv, tāpēc uzskatu to par filozofiju.
linkpost comment