gargantijs - Post a comment [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Jun. 29th, 2020|03:06 pm
kravics
Žils Delēzs ir teicis : "The use of philosophy is to sadden."

Zinu, ka loģikas kļūda, bet mani apbēdina, piemēram, ieiešana Delfi.lv, tāpēc uzskatu to par filozofiju.
link Read Comments

Reply:
From:
Username:
Password:
Ievadi te 'qws' (liidzeklis pret spambotiem):
Subject:
No HTML allowed in subject
  
Message: