gargantijs - henceforth into oblivion // Svalbard [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

henceforth into oblivion // Svalbard [May. 11th, 2020|06:12 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
mīksta maiga nolaišanās
pamazinātas ziemas arhipelāgā

mīlas viesulis, tad gaistoša migla
gaisis cilvēks, no viņas ne miņas

atkāpjas kā ziema
mīkstām maigām pēdām

tavas pēdas tik mazas
nezinu, kā tās meklēt

pusnaktī no pazemes mostas
nenojausta tukšuma milzis
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]tagad
Date:May 11th, 2020 - 09:24 pm
(Link)
milzis ar 100 acìm, 2 galvàm vai màla pèdàm