gargantijs - [entries|archive|friends|userinfo]
gargantijs

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 10th, 2019|08:33 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
sarkanā krāsa, daudz sarkanās krāsas. ar ko gan tas viss beigsies
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]tagad
Date:September 10th, 2019 - 09:05 pm
(Link)
ai, žēl, ka pazuda ieraksts, kurš man bija noglabāts atmiņās
From:[info]kravics
Date:September 10th, 2019 - 09:06 pm
(Link)
pašcenzūra, zinies