koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Dec. 5th, 2014|10:30 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Un jā, Jarboe atkal būs Rīgā. Iepriekš neaizgāju - nožēloju. Šoreiz noteikti jāiet :)
linkpost comment