koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 28th, 2014|02:16 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Burzum - Filosofem. Atstāt pēdas sniegotā mežā, krēslā. Nekas nav svarīgi. Tikai mūzika, daba un nihilisms.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]tethys_
Date:October 29th, 2014 - 04:32 pm
(Link)
Nesaprotu, ko tieši tagad kaut kādi tādi ieraksti, kad vajadzētu visam būt skaisti un tev - laimīgam.
[User Picture]
From:[info]koks
Date:October 30th, 2014 - 09:39 am
(Link)
Šīs ir vairāk atmiņas no senākiem laikiem.