koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Oct. 15th, 2014|09:55 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man te daudz ko gribas rakstīt, bet es domāju, ka to ir viegli pārprast un to es negribu.

Rīts kā vienmēr - melnā tēja, bet Florences vietā Das Ich. Gottes Tod.

Koki ir skaisti.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]teiksma_ragana
Date:October 15th, 2014 - 03:09 pm
(Link)
Jo labāk. Nāvi Florencei.
[User Picture]
From:[info]koks
Date:October 15th, 2014 - 08:23 pm
(Link)
Nu, nu, tik šerpi.