koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Sep. 18th, 2014|03:19 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šī ir perfekta diena un viss ir skaisti, pat putni uz mašīnām kakā smaržīgas rozā puķītes.
linkpost comment