koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 22nd, 2014|06:02 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es karmai ticu tā diezgan pastarpināti, bet nu es laikam esmu beidzot saticis tādu cilvēku, kurš uz komunikācijas mēģinājumiem (jebkādiem?) atbild tik pat slinki kā to daru es un tas.. nav forši. Nu un, redzot kā tas ir, man ko tagad? Mainīties? Phe.
linkpost comment