koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 4th, 2014|09:32 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Es tā skatos, ka linuxim ir jauns skaips. Bišķiņ atsvaidzināts dizains. Ar veco nemaz nevarēja ielogoties vairs, starp citu.
linkpost comment