koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 15th, 2014|09:21 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Telefons jūdzas nost arvien vairāk. Pēdējais prikols ir modinātāja zvanīšana nelaikā, jau pēc noteiktā laika un, ņemot vērā, ka man ir divi modinātāji, tad šis zvana abus reizē. Un šorīt - nedaudz aizgulējos, bet nav ne jausmas vai modinātājs nozvanīja vai nē, ticami arī, ka nē. Šaizīte.
linkpost comment