koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 14th, 2014|10:36 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Tikko saremontēju savu peli, kam kreisas klikšķis pa divreiz uzreiz klikšķināja.. triecot pret galdu. Tagad viss strādā.
linkpost comment