koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 20th, 2014|09:26 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šorīt es uzzināju, ka ja negribi būt viduvējs programmētājs, tad tev jāizveido savu programmēšanas valodu :O
linkpost comment