koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 10th, 2014|01:52 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Jūs arī vēl tikai latos spējat tā īsti apjēgt summas vērtību? Man, piemēram, visu laiku gribas kaut ko sarēķināt latos lai saprastu cik īsti daudz vai maz tas ir.
linkpost comment