koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 2nd, 2014|09:23 am]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Šķiet, man ir sācis negaršot Brengulis. Vai arī vakar tikai tāds izņēmums bija. Pirms kāda laika vēl tumšais Brenguļu bija mans mīļākais alus.
linkpost comment

Comments:
[User Picture]
From:[info]unmade
Date:June 2nd, 2014 - 09:54 pm
(Link)
Viņiem mēdz būt sliktas muciņas.
[User Picture]
From:[info]koks
Date:June 2nd, 2014 - 09:59 pm
(Link)
Tad varbūt arī tā šoreiz.