koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jun. 1st, 2014|08:05 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Man Amēlija ir svētā. Un ikviens, kurš spēlē Amēlijas soundtreku, manā dzīvē šajā brīdi ir svētais.
linkpost comment