koks - [entries|archive|friends|userinfo]
koks

[ userinfo | sc userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[May. 11th, 2014|08:10 pm]
Previous Entry Add to Memories Tell A Friend Next Entry
Patiesība kā vienmēr ir patiesa.
Šis ir tikai sākums.

Eh, jāiet spēlēt Stronghold Crusader un jācīnās pret krustnešiem.
linkpost comment